Security policy – Invest Credit

Security policy

POLITICA DE SECURITATE  

PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA PRELUCRAREA ACESTORA ÎN CADRUL SISTEMELOR INFORMAȚIONALE GESTIONATE DE  

Organizația de Creditare Nebancara ,,Invest-Credit,,SRL

(RO) 1. Prevederi Generale

(RO) 2. Datele cu caracter personal prelucrate de O.C.N. ,,Invest-Credit,,SRL

(RO) 3. Scopurile prelucrării de date

(RO) 4. Temeiurile legale a prelucrării de date

(RO) 5. Dezvăluirea prin transmitere a datelor personale

(RO) 6. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

(RO) 7. Drepturile subiecților datelor cu caracter personal

(RO) 8. Utilizarea de cookies

(RO) 9. Dispozitii finale

Apply Now

Calculator