(RO) Termeni și condiții de utilizare – Invest Credit

(RO) Termeni și condiții de utilizare

 • Toate produsele și serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru Organizația de Creditare Nebancară S.R.L. și sunt proprietatea ei exclusivă. De asemenea, OCN “Invest-Credit” SRL deține toate drepturile de proprietate intelectuală privind marca comercială, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site.
 • OCN “Invest-Credit” SRL depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, OCN “Invest-Credit” SRL nu este și nu va fi legal responsabil sub nici o formă pentru nici o inexactitate ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site. Pentru a afla informații mai detaliate despre produsele și serviciile OCN “Invest-Credit” SRL, asupra condițiilor contractuale, costurilor, tarifelor și comisioanelor aferente, puteți contacta orice reprezentant al OCN “Invest-Credit” SRL în una din subdiviziunile noastre, precum și sunînd la 022 927772 sau 068969992.
 • Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente în site sunt protejate de legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, și sunt proprietatea OCN “Invest-Credit” SRL.
 • Nici unul dintre materialele prezentate pe acest site nu este o ofertă finală de a contracta, cu atat mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vanzare-cumparare a vreunui instrument financiar ori produs.
 • Este interzisă reproducerea, copierea, multiplicarea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al OCN “Invest-Credit” SRL. Excepție la această regulă fiind distribuirea pe rețele de socializare a materialelor de pe site, sau preluarea de informații de pe site cu indicarea link-ului către sursă.
 • Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, este interzisă, iar în caz contrar OCN “Invest-Credit” SRL își rezervă dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente pentru repararea prejudiciilor.
 • Orice persoană care viziteaza site-ul www.investcredit.md și care ofera date sau informații cu caracter personal, își manifestă acordul în mod expres și incontestabil pentru urmatoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către OCN “Invest-Credit” SRL în vederea efectuării de studii de piață sau transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; realizării de către OCN “Invest-Credit” SRL a operațiunilor de recrutare de personal; soluționarea de către OCN “Invest-Credit” SRL a cererilor, întrebărilor, petițiilor și reclamațiilor adresate Societății.
 • Datele cu caracter personal prelucrate de Companie
 • În cadrul activității pe care o desfășoară, Compania prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal, în măsura în care acestea se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă și pot identifica o persoană fizică:
  a) Date de identificare și date de contact– Numele și Prenumele, codul clientului, IDNP, seria și numărul actului de identitate precum și o copie a cestuia, semnătura, data și locul nașterii, sexul, cetățenia, semnătura, locul și data nașterii, adresa de domiciliu, adresa de reședință, adresa de corespondență, numărul de telefon.
  b)Date de contact și de identificare pentru mijloace de comunicare la distanță– adresa/adresele IP, sistemul de operare (după caz) a dispozitivelor electronice cu care vă conectați la Sistemele informaționale ale Companiei, coduri unice de identificare și autentificare (de exemplu: cod client, login, parolă unică), tipul autentificării (biometric nativ al telefonului și/sau PIN-ul de conectare hash din aplicația mobilă), date biometrice (amprenta sau imaginea facială biometrică utilizată la deblocarea dispozitivului), numele telefonului mobil (denumirea dispozitivului), e-mail, etc.
  c) Date și informații cu caracter financiar necesare stabilirii capacității de plată– tipuri de venituri și cheltuieli, informații legate de istoricul de creditare, orice alte informații puse la dispoziție de către entități de tipul Biroul de Credite, datele privind bunurile deținute mobile/imobile (adrese, numere cadastrale, date din Registrul bunurilor mobiliare, date din Registrul de stat al transporturilor).
  d) Date sociale și familiale– situația familială, profesia, ocupația, locul de munca/numele angajatorului, asigurare medicală, formare profesională, natura activității proprii, funcția publică deținută, expunerea politică (dacă este cazul).
  e) Date referitoare la activități frauduloase– acuzații, condamnări legate de infracțiuni precum frauda, spălare de bani si finanțarea actelor de terorism.
  f) Date referitoare la imagine, foto, voce sau geo locație– aimaginea (conținută in actele de identitate sau surprinsă de camerele de supraveghere video instalate în sediile Companiei), vocea, inclusiv în cadrul înregistrărilor convorbirilor telefonice, sau ambele în cazul spoturilor de promovare ale Companiei în care participă și clienții. Geo locație (ex. pentru afișarea celor mai apropiate Oficii Secundare ale Companiei).

Apply Now

Calculator