Termeni și condiții de utilizare – Invest Credit

Termeni și condiții de utilizare

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

Toate produsele și serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru Organizația de Creditare Nebancară ,,Invest-Credit,, S.R.L  și sunt proprietatea ei exclusivă. De asemenea, OCN ,,Invest-Credit,, SRL deține toate drepturile de proprietate intelectuală privind marca comercială, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site.

 

OCN ,,Invest-Credit,, SRL depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, OCN ,,Invest-Credit,, SRL nu este și nu va fi legal responsabil sub nici o formă pentru nici o inexactitate ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site. Pentru a afla informații mai detaliate despre produsele și serviciile OCN ,,Invest-Credit,, SRL, asupra condițiilor contractuale, costurilor, tarifelor și comisioanelor aferente, puteți contacta orice reprezentant al OCN ,,Invest-Credit,, SRL  în una din subdiviziunile noastre, precum și sunînd la 022 927772 sau 068969992.

 

 • Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente în site sunt protejate de legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, și sunt proprietatea OCN ,,Invest-Credit,, SRL.

 

 • Nici unul dintre materialele prezentate pe acest site nu este o ofertă  finală de a contracta, cu atat mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vanzare-cumparare a vreunui instrument financiar ori produs.

 

 • Este interzisă reproducerea, copierea, multiplicarea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al OCN ,,Invest-Credit,, SRL. Excepție la această regulă fiind distribuirea pe rețele de socializare a materialelor de pe site, sau preluarea de informații de pe site cu indicarea link-ului către sursă.

 

 • Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, este interzisă, iar în caz contrar OCN ,,Invest-Credit,, SRL  își rezervă dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente pentru repararea prejudiciilor.

 

 • Orice persoană care viziteaza site-ul www.investcredit.md și care ofera date sau informații cu caracter personal, își manifestă acordul în mod expres și incontestabil pentru urmatoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către OCN ,,Invest-Credit,, SRL  în vederea efectuării de studii de piață sau transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; realizării de către OCN ,,Invest-Credit,, SRL  a operațiunilor de recrutare de personal; soluționarea de către OCN ,,Invest-Credit,, SRL  a cererilor sau solicitărilor  de creditare sau de orice fel, întrebărilor, petițiilor și reclamațiilor adresate Societății.

 

Datele cu caracter personal prelucrate de Companie

 

În cadrul activității pe care o desfășoară, O.C.N. ,,Invest-Credit,,SRL prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal, în măsura în care acestea se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă și pot identifica o persoană fizică pentru scop determinat descris în politica de securitate:

 • Date de identificare și date de contact – Numele și Prenumele, codul clientului, IDNP, seria și numărul actului de identitate precum și o copie a cestuia, semnătura, data și locul nașterii, sexul, cetățenia, semnătura, locul și data nașterii, adresa de domiciliu, adresa de reședință, adresa de corespondență, numărul de telefon.

 

 • Date de contact și de identificare pentru mijloace de comunicare la distanță – adresa/adresele IP, sistemul de operare (după caz) a dispozitivelor electronice cu care vă conectați la Sistemele informaționale ale O.C.N. ,,Invest-Credit,,SRL, coduri unice de identificare și autentificare (de exemplu: cod client, login, parolă unică), tipul autentificării (biometric nativ al telefonului și/sau PIN-ul de conectare hash din aplicația mobilă), date biometrice (amprenta sau imaginea facială biometrică utilizată la deblocarea dispozitivului), numele telefonului mobil (denumirea dispozitivului), e-mail, etc.

 

 • Date și informații cu caracter financiar necesare stabilirii capacității de plată – tipuri de venituri și cheltuieli, informații legate de istoricul de creditare, orice alte informații puse la dispoziție de către entități de tipul Biroul de Credite, datele privind bunurile deținute mobile/imobile (adrese, numere cadastrale, date din Registrul bunurilor mobiliare, date din Registrul de stat al transporturilor).

 

 • Date sociale și familiale – situația familială, profesia, ocupația, locul de munca/numele angajatorului, asigurare medicală, formare profesională, natura activității proprii, funcția publică deținută, expunerea politică (dacă este cazul).

 

 • Date referitoare la activități frauduloase – acuzații, condamnări legate de infracțiuni precum frauda, spălare de bani si finanțarea actelor de terorism.

 

 • Date referitoare la imagine, foto, voce sau geo locație – imaginea (conținută in actele de identitate sau surprinsă de camerele de supraveghere video instalate în sediile O.C.N. ,,Invest-Credit,,SRL), vocea, inclusiv în cadrul înregistrărilor convorbirilor telefonice, sau ambele în cazul spoturilor de promovare ale O.C.N. ,,Invest-Credit,,SRLîn care participă și clienții. Geo locație (ex. pentru afișarea celor mai apropiate Oficii Secundare ale O.C.N. ,,Invest-Credit,,SRL).

Pentru detalii vezi Politica de securitate

Trimite cerere

Calculator